Tietosuoja.

Tietosuoja

Me arvostamme yksityisyyttäsi ja kiinnitämme erityistä huomiota henkilötietojen suojaukseen ja noudatamme hyvää tietojenkäsittelytapaa. Henkilötietojen käsittely on tarpeen, jotta voimme tarjota kiinteistöhuollon monipuolisia palveluita. Tietosuojaselosteissa kerromme sinulle keräämiemme henkilötietojen käsittelyä koskevista käytännöistä. Lisäksi yksittäisillä palveluilla ja rekistereillä voi olla tätä kuvausta täydentäviä tietosuojakäytänteitä. Mikäli sinulla on kysymyksiä tietosuojaselosteisiin tai henkilötietojen käsittelyyn liittyen voit olla yhteydessä tietosuoja@kotikatu.fi.

Tietosuojainformaatio on jaettu seuraaviin tietosuojaselosteisiin:

  • Asiakkaiden, potentiaalisten asiakkaiden, alihankkijoiden ja muiden yhteistyökumppaneiden sekä näiden edustajien tietosuojaseloste

Tutustu tietosuojaselosteeseen (pdf) »

Vikailmoitus / päivystysnumero akuuteissa tapauksissa:

0400 55 44 77